Hei dann daat lescht Resultat vun dëser Saison.
CFL 266 đź‘Ť
Police 242
Bäschten Brutto:
CFL: Staudt 19
Police: Galles 23
Bäschten Netto:
CFL: Santini 54
Police: Mariutto 36
Bäschten  Brutto/Netto:
CFL: Santini 59
Police: Galles 57